Ägarlängd

1241 Byn med namnet Gö omnämns i Kung Valdemars jordebok
ca 1680 Riksråd, riksskattmästare Sten Bielke
1684 Bielkes sterbhus
1688 Indraget till kronan
ca 1690 Bielkes dotter Christina, med make kanslirådet, friherre Carl Gabriel Bååt, återfår den tidigare konfiskerade egendomen Gö
ca 1706 Köps av landshövdingen i Blekinge, Göran Adlersten, maka 1 Anna Askelöf, maka 2 Maria Ehrenberg
1713 Dottern Magdalena Eleonora Adlersten, med make viceamiral, kommendant i Karlskrona, riksrådet Anders Sjöstierna
1741 Sonen Göran Adlersten Sjöstierna, maka 1 Lovisa Anna Cronhaven, maka 2 Anna Elisabeth von Boisman
1772 Köps av viceamiral Matthias Lillienanckar, med maka Hedvig Apollonia Löfvenskjöld
1789 Hedvig Apollonias kusin Christina Catharina Crusebjörn, med make Anders Juringius
1790 Köps av Johan Puke, med maka Christiana Charlotta Giertta
1816 Pukes änka Christiana Charlotta Giertta
1859 Döttrarna Johanna Charlotta (Jeanette), Flora Sophia Carolina, Christiana Lovisa, Edla Göthilda
1860 Edla Göthilda med make Johan Ludvig Kruse, läkare på Ronneby brunn, samt systern Jeanette
1886 Sonen Ludvig Magnus, med maka Anna Lillienberg
1915 Köps av Olof Henriksson
1917 Köps av August Werner, maka 1 Mabel McClure Williams, maka 2 Sonja Wisén
1944 Barnen Stina och William
1996 Stiftelsen Stina Werners fond bildas av Stina Werner
2003 Stina Werner avlider och testamenterar Göholm till stiftelsen