Litteratur

Läs mer om Göholm, dess natur och invånare.

 

Böcker

Johan Puke - skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd 1751-1816 av Hans Norman Erik Wallström

Blekingeböckerna år 1946, 1963, 1964 och 1966.

Rävens öga, Laxmorgon och Tidens gång av Olof Mohlin.

 

Tidningsartiklar från Werners tid

Det åldriga Göholm, ett herresäte med anor. En återblick på den minnesrika gårdens öden till nuvarande tid. (1930)
Kvinnan bakom allt på Göholms gods, Stina Werner blev bonde som sin far. (1951)
Ett hem ska vara levande (1953)
Visit på Gjöholm (1956)

 

Övriga publikationer

Stina Werner och Göholm, person och lantbrukshistoria (SLU 2010)
Vårdplan för Göholms park och trädgård ( SLU 2011)
Göholm, naturvärden och markhistoria (Länsstyrelsen Blekinge län 1990)
Undersökning av Göholms fladdermusfauna (SLU 2012)