Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Tree species mapping using harvester and remote sensing data

  Projektet syftar till att förbättra kartläggningen av trädslag med hjälp av skördardata och fjärranalys. Bättre kartläggning bidra till en mer dynamisk industriförsörjning av virke och massaved.

  Forskare
  Liviu Theodor Ene
  Ämne
  Planering
  Startår
  2021
 • Pågående

  Effektiv anlägg­ning av bland­bestånd av gran och björk

  Blandskogar anses vara mer motståndskraftiga mot skadegörare och gynna biologiska mångfald, men det behövs mer kunskap om hur de kan anläggas och skötas. I det här projektet anläggs en långsiktig försöksserie med planterad gran i kombination med både planterad och självsådd björk.

  Forskare
  Nils Fahlvik
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2021
 • Pågående

  Hur skapa funk­tionella kant­zoner vid gallring?

  I projektet testas hur olika typer av gallring i grandominerad strandnära skog påverkar mark- och buskvegetationen samt trädskiktet. Syftet med gallringen är att på sikt skapa mer funktionella kantzoner med en högre andel lövträd.

  Forskare
  Eva Ring
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2021