Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Inventering av skogsbestånd med en kombination av mobila och flygburna sensorer

  Inom projektet utvecklas metoder för att effektiv insamling av information om skogsbestånd, genom att kombinera mobil laserskanning med flygburen laserskanning.

  Forskare
  Johan Holmgren
  Ämne
  Teknik
  Startår
  2019
 • Pågående

  Skogen i skolans regionala verksamhet

  SiS är samverkansprojekt uppbyggd kring tio regioner med en styrgrupp i varje region med företrädare för främst skogsbranschen, skogsstyrelsen och utbildning/skola.

  Forskare
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2011
 • Avslutat

  Att sluta räkna kroppar – nya tankar för en jämställd skogssektor

  När det bedrivs arbete med jämställdhet utan att det leder till önskade resultat blir det viktigt att granska de premisser utifrån vilka arbetet bedrivs. Projektet undersöker därför vilka föreställningar om vad jämställdhet är som förekommer inom skogssektorn.

  Forskare
  Stina Powell
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018