Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Pågående

  Nya metoder för utbytesprognoser på enskilda träd med fjärranalys

  I projektet kommer nyttan av noggrant inmätta positioner för avverkade träd i kombination med flygburen laserskanning undersökas. Målet är att förbättra de utbytesprognoser som används för att skatta utfallet av produkter från skogen. Med säkrare skattningar av utbytesvolymer minskas nödvändiga marginaler och behovet av stora virkeslager sjunker, vilket ökar hållbarheten i virkesproduktionen.

  Forskare
  Jon Söderberg
  Ämne
  Planering
  Startår
  2022
 • Avslutat

  Effekt av 'sök och plock vinter' på granbarkborren och dess fiender under bark

  I projektet mäter forskarna vilken effekt metoden "sök och plock" har. Bekämpningsmetoden används framförallt under vintern, och forskarna kommer att undersöka hur sök och plock som metod påverkar granbarkborren och dess fiender.

  Forskare
  Jan Weslien
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Framtidens skogsskötsel i södra Sverige (FRAS)

  Programmets syfte är att i nära samarbete med olika intressenter utveckla och sprida kunskap i skogsskötsel­ämnet samt att utbilda en ny generation skogsskötsel­forskare med kunskap om praktisk skogsskötsel och en förståelse för växtfysiologiska och ekologiska processer.

  Forskare
  Urban Nilsson
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2017