Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Sök anslag

Skogssällskapets årliga utlysning är inriktad på att ge anslag till forskning om skogshushållning och naturvård. Här hittar du information och instruktioner som du behöver för att skriva och granska ansök­ningar samt rapportera beviljade projekt.

Utlysning från Skogssällskapet och närstående stiftelser 2022

Totalt 23,4 miljoner kronor

  • Stiftelsen Skogssällskapet: 20 miljoner kr

Närstående stiftelser:

  • Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning: 1,5 miljoner kr
  • Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning: 800 000 kr
  • Stiftelsen Petersson-Grebbe: 600 000 kr
  • Stiftelsen Stina Werners fond: 500 000 kr

Tidtabell för anslagsprocessen

Skriv tabellbeskrivning här

Stiftelse

Utlysning

Sista ansökningsdag

Beslut

Skogssällskapet steg 1

5/9 2022

17/10 2022

Dec 2022

Skogssällskapet steg 2

2/12 2022

16/1 2023

Mars 2023

Wingquists stiftelse

5/9 2022

15/11 2022

Dec 2022

Stina Werners fond

5/9 2022

15/11 2022

Dec 2022

Vidfeldts fond

5/9 2022

30/11 2022

Dec 2022

Petersson-Grebbe

5/9 2022

15/11 2022

Dec 2022

Inriktning

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning inom skogshushållning och naturvård.

Stiftelsen Skogssällskapet tolkar begreppet skogshushållning som hushållning med den förnybara resursen skog på ett sådant sätt att skogens långsiktiga produktionsförmåga säkerställs. Stiftelsens tolkning av begreppet naturvård med koppling till skog och brukande av skog innebär att det är ett säkerställande av skogens ekologiska, sociala och estetiska värden.

För att bidra till att forskningsresultat och befintlig kunskap kommer till användning kan Skogssällskapet även ge anslag till kommunikation och kunskapsspridning som tar sin utgångspunkt i skogshushållning och naturvård. Inom naturvårdens områden kan bidrag beviljas inom andra områden än forskning, förutsatt att de ligger inom stiftelsens tolkning av begreppet naturvård.

Vem kan söka?

För Stiftelsen Skogssällskapet gäller att alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till stiftelsens ändamål. Vinstdrivande organisationer och offentliga aktörer andra än universitet, högskolor och forskningsinstitut kan inte söka medel från Stiftelsen Skogssällskapet.

Vid beredningen av årets utlysning kommer samarbetsprojekt mellan olika lärosäten och länder (i.e. Sverige och Finland) att viktas högt.

För inriktning för närstående stiftelser, se respektive stiftelses hemsida samt information för respektive stiftelse i anslagshandboken för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser.

Elektronisk ansökan

Ansökan till Stiftelsen Skogssällskapet sker elektroniskt via stiftelsens anslagssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inga papperskopior av ansökan ska skickas in.