Barn och ungdom

#Barn och ungdom

Här samlar vi artiklar som handlar om barn och ungdomars skogsvistelser, och om projekt inom skogsbruket som riktar sig specifikt mot barn och ungdom.

Artiklar & reportage

 1. Skogsägarskolan: Utforska skogen tillsammans

  I 50 år har Skogen i Skolan jobbat för att elever från förskolan till årskurs 9 ska få ökad kunskap om skogen. Här kommer fem tips på roliga sätt att upptäcka och lära mer om skogen tillsammans med barn och barnbarn!

 2. Kompetenskris i skogen – så ska den lösas

  Skogssektorn ses i dag som en av Sveriges stora framtidsbranscher. Samtidigt minskar antalet ansökningar till landets skogliga utbildningar och det talas om en omfattande kompetenskris i skogen. Hur ska det här lösas? Anna Steinwall, verksamhetsledare för

 3. Ryggsäck med kunskap gör nytta i skogen

  Barn behöver få upplevelser i skogen. Därför har Skogen i Skolan, tillsammans med  Universeum, tagit fram en ryggsäck fylld av läromedel anpassat för lektioner utomhus. Nu stödjer Skogssällskapet en satsning så att ännu fler skolor får tillgång till

 4. Skogen från ett barns perspektiv: "Skogen hjälper oss att andas”

  Många är de som varje dag jobbar i skogen, många är de som ägnar sitt liv åt att forska på olika aspekter av skogen. Vi gillar att vistas i den och vi gillar att försöka förstå. Frågan är ändå om inte alla skogsexperter bleknar i jämförelse med barnen på

 5. Allemansrätt för nysvenskar

  Från ett liv på flykt till den rogivande svenska skogen. Ett projekt inom Skogssällskapet ger nyanlända familjer och ungdomar kunskap om skog, sjö och  allemansrätten. – De lär sig om vår skog och kommer ut i den, säger initiativtagaren Anders Larsson,

 6. Skogssällskapet stödjer Universeums skogssatsning för barn och unga

  Under 2017 startar satsningen på svensk skog på Universeum i Göteborg. Där kommer skogens möjligheter och utmaningar att synliggöras för tiotusentals skolelever och hundratusentals besökare. Skogssällskapet är en av finansiärerna bakom satsningen.

 7. Paddling för nysvenskar ger positiva erfarenheter av naturen

  Allemansrätten är en självklarhet för många av oss som bor i Sverige. Men för den som kommer ny hit är det oftast en helt okänd företeelse. Skogssällskapet driver under 2016 ett projekt för att nysvenskar ska få möjlighet att uppleva den svenska naturen –

 8. Förskola vinner Träpriset 2016

  Föreningen svenskt trä delar vart fjärde år ut Träpriset, som hedrar en byggnad som representerar svensk arkitektur i trä och speglar den tid vi lever i. I år tilldelades Råå förskola i Helsingborg priset om 100 000 kronor.

 9. "Vad ska vi med skog till?"

  Frågan är högst aktuell, och svaret är inte alls självklart. Vi frågade sex barn och ungdomar om deras syn på skogen.

 10. Lär av skogen och i skogen

  Skogen i skolan samarbetar med lärarna för att lära barn om skog och skogsbruk i 1025 skolskogar. Vi frågar verksamhetsledaren Åsa Godeau hur Skogen i Skolan sprider skogskunskap.

Aktuella projekt inom Barn och ungdom