Blandskog

#Blandskog

Ungefär 28 procent av de produktiva skogarna i Sverige är blandskog i dag. En skog klassas officiellt som en blandskog när det dominerande trädslaget utgör mindre än 65 procent av den totala volymen i skogen.

En blandskog kan till exempel vara en skog där gran samsas med mindre områden av tallar och/eller lövträd på de delar där granen inte trivs. Det kan vara en blandning av de ljusälskande träden tall och björk, eller en kombination av de mer skuggtåliga träden gran och bok.

Blandskog kan också vara skogar där en mängd olika trädslag blandas, och dessutom varierar i ålder och höjd. Eller så kan en blandskog vara en samling små homogena bestånd, som på en landskapsnivå blir till en blandskog av varierande trädslag.

Enligt riksskogs­taxeringen finns det i Sverige (2017) 14 procent barrblandskog, åtta procent barr-lövblandskogar och sex procent lövblandskogar.

Artiklar & reportage

 1. Nytt forskningsprojekt vill öka kunskapen om blandskogen

  Att sköta och bevara blandskogsmiljöer är ett sätt att skapa variation i skogslandskapet. En ökad mångfald av trädslag kan också vara ett sätt att sprida risker för skador samtidigt som det bidrar till ökade naturvärden.

 2. ”Effekterna från storskalig lövbekämpning lever vi med än idag”

  Riskminimering, biologisk mångfald och certifieringskrav – det finns många skäl till att öka andelen löv i skogen. Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU, berättar om hur skogsland­skapet har förändrats det senaste seklet och vad du har att vinna på mera

 3. Ökat intresse för svenskt lövvirke

  Intresset för löv har länge varit begränsat till massaindustrin och till att handla om biologisk mångfald och naturvärden, men nu börjar möbel- och inredningsindustrin att få upp ögonen för löv. Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä,

 4. Satsa på björk för en friskare och starkare skog

  Finland har en lång tradition av att plantera björk och avsättningen för virket är god här. Kristian Kuokkanen, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Finland, ger sina bästa tips på hur du bedriver en effektiv och lönsam björkskogs­skötsel.

 5. ”Blandskog är ett sätt att sprida riskerna”

  Klimatförändringar, betesskador, skadegörare – det finns många hot mot nyplanterade ungskogar. Emma Holmström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska i sitt nya forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, undersöka hur olika

 6. Lär dig mer om blandskog – se vårt onlineseminarium

  Se vårt online-seminarium med forskaren Johan Sonesson, Skogforsk, och lär dig mer om blandskogens möjligheter och utmaningar.

 7. Viltbruk ger mer blandskog i Finland

  I Finland talas det inte längre endast om viltvård, här talas det om viltbruk. Anledningen är att viltfrågorna ska behandlas på samma sätt som övriga värden kopplade till en markegendom. Det berättar Tomas Landers, vd på Skogssällskapet Finland.

 8. Ekologisk kompensation blir blandskog hos SSAB i Oxelösund

  Blandskog med ökat inslag av lövträd. Större artrikedom och en skogsskötsel som långsiktigt utvecklar skogen och naturvärdena. Det blir resultatet av de åtgärder som SSAB Oxelösund, med hjälp av Skogssällskapet, genomfört på Brannäshalvön i Oxelösund.

 9. Älgen mår bäst i blandskog

  Som skogsägare innebär det en risk att satsa på blandskog eftersom älgen gärna äter tall- och björkplantor. Men med smarta beslut i skötseln kan riskerna minimeras, och då finns det mycket att vinna på blandskogen – inte minst för jaktintresserade.

 10. Spaning: Så använder vi skogen i framtiden

  Proteinrikt foder, hållbara textilier och förnyelsebara drivmedel – trä som råvara ser ut att bli allt viktigare i framtiden. Men vilken roll kommer blandskogen att spela? Magnus Hallberg på Processum och Magnus Matisons på BioFuel Region ger oss en

Våra tjänster inom Blandskog