Jämställdhet

#Jämställdhet

Allt sedan branschens begynnelse har männen varit i majoritet inom skogsnäringen, så även i dag. Jämställdhet är en viktig fråga i skogssektorn, som diskuteras allt mer.

Sedan 2010 finns regeringens jämställdhetsstrategi för skogsnäringen. Trots det går utvecklingen långsamt och männen är fortfarande i stor majoritet på de skogliga utbildningarna. Bland skogsägarna ökar dock andelen kvinnor stadigt. Mellan åren 1990 och 2010 ökade andelen kvinnliga skogsägare från 24,9 % till 38,5 %.  Här samlar vi artiklar som handlar om jämställdhet inom skogssektorn.

Artiklar & reportage

 1. Ny forskning om sexuella trakasserier på skogsutbildning

  Trots åtgärder har diskriminering och sexuella trakasserier fortsatt att vara en del av vardagen på svenska skogsutbild­ningar. Starka traditioner, hierarkier, tystnadskultur och brist på agerande från lärare och ledare är några av de bakomliggande

 2. Spillkråkornas ordförande om skogen som manlig arena

  Över en tredjedel av Sveriges skogsägare är kvinnor – ändå är det totala arealinnehavet som kvinnor står för förvånansvärt litet. Vi har pratat med Kerstin Dafnäs, ordförande i föreningen Spillkråkan, om jämställdheten i skogen, kvinnors ägande och hur

 3. Kompetenskris i skogen – så ska den lösas

  Skogssektorn ses i dag som en av Sveriges stora framtidsbranscher. Samtidigt minskar antalet ansökningar till landets skogliga utbildningar och det talas om en omfattande kompetenskris i skogen. Hur ska det här lösas? Anna Steinwall, verksamhetsledare för

 4. Skogssektorns jämställdhet under lupp i nytt projekt

  I ett öppet brev med rubriken ”Från hashtag till handling” kräver 16 studenter vid jägmästarprogrammet förändringar i den rådande machokulturen inom skogssektorn. Med start under 2018 finansierar Skogssällskapet ett projekt vid SLU som ska bidra till att

 5. En skogsnäring i förändring: ”Det är för få som känner att de passar in i skogsbranschen”

  Närmare 100 000 människor är sysselsatta inom skogsnäringen idag – 84 procent av dem är män. Vi studerar hur mannens roll har förändrats över tid och hur den påverkar bilden av skogssektorn.

 6. Panelsamtal: Stereotyp bild av skogsskötsel hämmar skogsägare

  Skogsvärden bjöd in fyra personer till ett samtal om skogens stereotyper. Vilken är bilden av miljökämpen, skogsägaren och jägaren? Varför uppstår stereotyper? Kan förutfattade meningar om ”god skogsskötsel” hindra skogsägare att nå sina mål? Läs

 7. Forskning om kvinnor i skogshistorien kan bidra till ett mer jämställt arbetsliv

  I ett projekt som Skogssällskapet finansierar vid Skogsmuseet i Lycksele kartläggs kvinnors roll i skogshistorien 1880-1950. Vi frågade etnologen Britta Lundgren och skogsägaren Gölin Wikstrand vad det innebär att bilden av skogsarbetets historia blir mer

 8. Kvinnorna kan vara skogsbrukets glömda hjältar

  I ett pågående forskningsprojekt, finansierat av Skogssällskapet, kartläggs nu kvinnornas roll i skogsbrukets utveckling under perioden 1880–1950. Lars Östlund, professor i skogshistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att projektet kommer att

 9. Skogsägaren Pari Baradaran: "Skogen är min pension och min passion"

  Skogen är både hennes pension och ett tänkt arv till barn och barnbarn. Det är med de perspektiven Pari Baradaran planerar sitt skogsbruk. Men skogen ska också vara en plats att leka i och njuta av. Och att vandra genom sin egen mark är en väldigt

 10. Skogsägaren – en roll i förändring

  Allt fler skogsägare bor i stan, allt fler är kvinnor och allt fler samäger. De är lite äldre men annars som folk är mest. Sannolikt kommer deras värderingar och attityder alltmer att närma sig folkflertalets.

Aktuella projekt inom Jämställdhet