Jämställdhet

#Jämställdhet

Allt sedan branschens begynnelse har männen varit i majoritet inom skogsnäringen, så även i dag. Jämställdhet är en viktig fråga i skogssektorn, som diskuteras allt mer.

Sedan 2010 finns regeringens jämställdhetsstrategi för skogsnäringen. Trots det går utvecklingen långsamt och männen är fortfarande i stor majoritet på de skogliga utbildningarna. Bland skogsägarna ökar dock andelen kvinnor stadigt. Mellan åren 1990 och 2010 ökade andelen kvinnliga skogsägare från 24,9 % till 38,5 %.  Här samlar vi artiklar som handlar om jämställdhet inom skogssektorn.

Artiklar & reportage

Aktuella projekt inom Jämställdhet