Många vägar till finare fastighet

Illustration: Pia Koskela

Avstyckning av tomter är snabbaste sättet att skapa ekonomiska värden på en skogsfastighet. Men en välskött skog och fina våtmarker höjer också värdet. Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson ger råd om åtgärder som förädlar din fastighet.

Första steget för den som vill förädla sin fastighet är att fundera på vad hon eller han vill med sin skog: Handlar det om bättre avkastning, om viltbefrämjande åtgärder, om jakt och fiske eller kanske om annat friluftsliv?

– Det finns inget facit. Allt beror på vilka målsättningar markägaren har. En del är bättre än andra på att se potentialen i fastigheten. Kanske är det framför allt inför en försäljning som ägare börjar fundera på hur de kan höja värdet. Då kan det vara aktuellt att ”stajla” fastigheten för att få ut ett högre pris, säger Ulrik Abelson.

– Det bästa sättet att skapa värden på kort sikt är exploatering genom avstyckning av tomter. Det kan bli mycket intressanta kalkyler för köpare eller säljare av en fastighet med den typen av potential, menar Ulrik Abelson. Ett sätt att förädla fastigheten, som blivit populärt de senaste åren, är att anlägga våtmarker. Många skapar nya våtmarker genom uppdämning, som ger en mer naturlig flora och fauna än grävda vatten. De vatten som redan finns på markerna kan ägaren lyfta fram genom röjning.

Våtmarker påverkar fastighetsvärdet positivt. Även fiske kan vara en bra tillgång för en fastighet.

– Att sköta skogen, vägarna och byggnaderna påverkar förstås värdet och priset väsentligt vid en försäljning. För mig är det en grundbult att det finns bra skogsbilvägar och bra tillgänglighet. Det är en förutsättning för att arbetet ska fungera på fastigheten, säger Ulrik Abelson.

Genom viltvård och foderskapande åtgärder kan jakten bli mycket bättre på markerna, och betesskadorna på ungskogar minskar.

– Om viltstammen förbättras kan man ta ut högre arrende. Även den egna jakten blir bättre.

Ett alternativ som ger utdelning först på lång sikt är vindkraft, som i flera år varit populär men som nu är mindre het på grund av energiprisernas utveckling. – Trenden kan vända, så för den tålmodige kan vindkraft vara en utmärkt investering. En grundförutsättning är dock att fastigheten har ett bra vindläge. Man måste också se till att få ett bra avtal med en exploatör, något som vi på Skogssällskapet kan stötta en skogsägare med, avslutar Ulrik Abelson.

TEXT: Stefan Hällberg

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.