Ny kunskap om habitat banking

Finns det sätt för människan att bygga nödvändig infrastruktur utan nettoförlust av biologisk mångfald?

Enetjärn Natur har tillsammans med analysföretaget Kairos Future och med stöd från Stiftelsen Skogssällskapet tagit fram en omvärlds- och framtidsstudie som undersöker möjliga framtider – scenarier – för habitat banking fram till 2030.

Habitat banking är marknadsbaserade system där markägare och andra aktörer har möjlighet att restaurera ekologiska habitat i syfte att upparbeta och sälja kompensationskrediter till exploatörer som behöver kompensera sin påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

I rapporten "Framtider för marknadsbaserade lösningar för biologisk mångfald 2030 Pdf, 9.6 MB, öppnas i nytt fönster." kan du läsa mer om de trender och osäkerheter som påverkar framtiden för habitat banking.

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.