Regeringen tillsätter utredning om ekologisk kompensation

Bilväg i Sverige

Ekologisk kompensation kan bli aktuellt när grönområden eller skogsmark omvandlas till hårdgjord yta som vägar, järnvägar, gruvor eller bebyggelse. Foto: Foap

Regeringen kommer under året att tillsätta en särskild utredning om ekologisk kompensation. Det berättar Gunvor G Ericson, statssekreterare på miljödepartementet, för Miljöaktuellt.

− Vi vill få ökad kunskap om hur vi kan åstadkomma konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation och hur man kan använda det så att nettoförluster av ekosystemtjänster motverkas. Syftet är att hitta ett bra sätt att göra det här på, säger Gunvor G Ericson till Miljöaktuellt.

Skogssällskapet tycker att frågan om ekologisk kompensation är intressant och har bland annat finansierat en forskningsrapport om habitat banking i Sverige.

– Det finns så många värden i skog och mark, både värden som behöver bevaras och värden som kan brukas. Nya vägar för att utveckla skog och mark är spännande för oss på Skogssällskapet, och ekologisk kompensation kan vara en sådan väg, säger Lotta Möller, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Men Lotta Möller betonar också att ekologisk kompensation kräver ett tydligt regelverk:

– Vi har utforskat ekologisk kompensation och habitat banking, och en av våra slutsatser är att gemensamma och tydliga regler för tillämpning av ekologisk kompensation är en viktig grund
för att kunna utveckla den praktiska tillämpningen av verktyget. Därför tycker vi att det är bra att regeringen nu tittar närmare på frågan. Det blir spännande att se vad utredaren kommer
fram till.

Fakta om ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation handlar om att på något sätt kompensera för förlorade eller
skadade naturvärden genom att exempelvis nyskapa eller restaurera naturvärden i
andra områden. Ekologisk kompensation ska tillämpas först när all rimlig hänsyn
tagits.

I Sverige kan tillståndsmyndigheterna med stöd av Miljöbalken ställa krav på ekologisk
kompensation för verksamheter som ger negativ påverkan på naturvärden. Ekologisk
kompensation kan bli aktuellt när grönområden eller skogsmark omvandlas till
hårdgjord yta som vägar, järnvägar, gruvor eller bebyggelse.

I Tyskland ställs lagkrav på att exploatering som påverkar naturmiljö ska kompenseras och
i USA används sedan flera år så kallad ”Wetland banking” för att kompensera
förlust av våtmarker vid exploatering.

En oro som ofta lyfts fram i diskussionen om ekologisk kompensation är att det kan bli en
fribiljett till förstörelse av naturvärden i samband med exploatering.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.