Forskning om kvinnor i skogshistorien kan bidra till ett mer jämställt arbetsliv

I ett projekt som Skogssällskapet finansierar vid Skogsmuseet i Lycksele kartläggs kvinnors roll i skogshistorien 1880-1950. Vi frågade etnologen Britta Lundgren och skogsägaren Gölin Wikstrand vad det innebär att bilden av skogsarbetets historia blir mer komplett.

Britta Lundgren. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet

Britta Lundgren. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet

Britta Lundgren, professor i etnologi

‒ Först och främst blir ju bilden mer riktig och rättvisande. Om nu skogsindustrin har varit bidragande till Sveriges framsteg under många decennier så ska man inte sopa en av de viktiga kategorier människor som gjorde detta möjligt under mattan. Ära den som äras bör, säger Britta Lundgren, professor i etnologi vid Umeå universitet.

Hon menar också att en mer komplett historisk bild kan bidra till ett mera jämställt arbetsliv idag, eftersom samma processer av osynliggörande av kvinnors deltagande och arbete fortfarande pågår. Hon nämner bland annat restaurangbranschen, där kvinnor har mycket svårt att göra sig gällande och musikbranschen, där kvinnliga kompositörer har svårt att ta sig in i repertoaren.

‒ När vi får syn på kvinnornas roll i historien får vi också tekniker för att synliggöra vad som händer idag – de historiska exemplen kan hjälpa oss förstå vår samtid bättre, säger Britta Lundgren.

Gölin Wikstrand. Foto: Malin von Essen

Gölin Wikstrand. Foto: Malin von Essen

Gölin Wikstrand, skogsägare i tredje generationen

Gölin Wikstrand, läkare och skogsägare i Hälsingland i tredje generationen, associerar till sina morföräldrar när hon läser om Östlunds, Rautios och Öboms forskning.

‒ Jag tänker på min mormor. Det var hon som köpte all skog och det var hennes kapital som gjorde det möjligt. Men det var alltid morfar man talade om i skogsbrukssammanhang. Han hade inga pengar, men var kanske den som hade den formella kompetensen. Helt klart är i alla fall att de tog hand om sitt skogsbruksföretagande tillsammans och jag vet att de var ute och satte plant, röjde rågångar och stämplade rotposter tillsammans.

Hon berättar att det fanns flera kvinnor i släkten som var drivna affärskvinnor, men att det har pratats väldigt lite om det. Hennes egen erfarenhet som skogsägare, jägare och läkare, är att män ofta har mer väldefinierade roller och högre status än kvinnor och därför ofta vågar ta mer utrymme. Om kvinnors kompetens och prestationer tydliggörs kan jämställdheten öka, tror hon.

‒ Det gör att kvinnor kan bli tryggare, mer bekväma och mer efterfrågade i sina olika roller, säger Gölin Wikstrand.

TEXT: Malin von Essen

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.