Ryggsäck med kunskap gör nytta i skogen

I september höll Daniel Thorell en skogsdag för lärarstudenter i Borås för att sprida kunskap om ryggsäckarnas innehåll. Foto: Julia Sjöberg

I september höll Daniel Thorell en skogsdag för lärarstudenter i Borås för att sprida kunskap om Skogen i Skolan, och om de ryggsäckar som tagits fram tillsammans med Universeum med material för att hålla lektioner utomhus. Foto: Julia Sjöberg

Barn behöver få upplevelser i skogen. Därför har Skogen i Skolan, tillsammans med  Universeum, tagit fram en ryggsäck fylld av läromedel anpassat för lektioner utomhus. Nu stödjer Skogssällskapet en satsning så att ännu fler skolor får tillgång till ryggsäcken. 

Daniel Thorell, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Foto: Julia Sjöberg

Daniel Thorell

– Att få barn och unga engagerade i skog och natur ligger väl i linje med stiftelsens ändamål, säger Maria Nord, anslags­­koordinator på Skogssällskapet.

Ett klassrum i skogen där stilla­sittandet bryts upp med rörelse och läroböcker ersätts av peda­gogiska lekar. Det är grund­idén bakom Skogen i Skolan – ett samverkans­program mellan flera skogliga intressenter, däribland Skogssällskapet och Skogsstyrelsen.

Visionen är att göra skogen tillgänglig för fler barn och att tidigt väcka ett intresse för den skogliga sektorn. Det berättar Daniel Thorell, skogs­konsulent på Skogsstyrelsen, som jobbar med att sprida kunskap om Skogen i Skolan.

– Vi vill att barn lär sig om skogen och får upplevelser från skogen. Här har skolan en viktig roll att spela, säger han.

Skogen i Skolan och Universeums satsning på utomhuspedagogik

I anknytning till att det är Skogens år på Universeum har nu Skogen i Skolan i Västra Götaland, tillsammans med Universeum, gjort en särskild satsning som ska ge ännu fler barn möjligheten att upptäcka skogens lärande och upplevelserika miljö. Satsningen består av en ryggsäck fylld av läromedel och övningar kopplade till utomhus­pedagogik.

– För att det ska vara motiverande för en lärare att flytta sina lektioner ut från klassrummet måste det vara enkelt och roligt att uppfylla läroplanens mål ute i skogen. Här fyller ryggsäcken en viktig funktion. Det ska kännas inspirerande att använda skogen som klassrum för alla skolans ämnen, säger Daniel Thorell.

Ryggsäckarna ges till skolor som deltar i en särskild utbildningsdag vid Universeum. Förra året gav även Skogssällskapet medel för att ta fram extra ryggsäckar som ska delas ut till skolor i Göteborgs krans­kommuner.

– Målet för oss är att fler barn lär sig om skogen och får upplevelser där. Dessutom är det viktigt att alla barn får möjligheter att komma ut regelbundet, så det här är en jättebra satsning, säger Daniel Thorell.

För att sprida kunskapen om ryggsäckarna hålls skogsdagar för lärare och lärarstudenter. Nyligen höll Daniel Thorell en sådan skogsdag för lärarstudenter i Borås.

– Syftet med en sådan här dag är att gå igenom olika övningar, som är kopplade till olika ämnen, och att ha en trevlig dag tillsammans som de medverkande, förhoppningsvis, vill genomföra tillsammans med sina elever framöver, säger Daniel Thorell.

Lärarstudenterna får under dagen gå igenom övningarna som finns i ryggsäcken. Foto: Julia Sjöberg

Lärarstudenterna får under dagen gå igenom övningarna som finns i ryggsäcken. Foto: Julia Sjöberg

Inspirerande skogsdag för lärarstudenter

Sali Saouli läser till lärare på Högskolan i Borås och var en av de studenter som medverkade på Skogsdagen. För henne var det givande att ta del av den pedagogik och de läromedel som ryggsäcken innehåller.

– Man får med sig så mycket av att vara ute i skogen i stället för att bara sitta i ett klassrum. Dessutom fastnar kunskaper på ett helt annat sätt när det blir så handfast och konkret, säger hon.

Bara några dagar efter skogs­dagen skulle Sali Saouli göra en fältdag med en klass i årskurs sex och då kom ryggsäcken till användning.

– Vi var ute i skogen och använde flera av de lärande lekarna som finns i ryggsäcken. Eleverna tyckte att det var roligt att få röra på sig och göra någonting annorlunda, säger hon.

När hon är färdig med sin utbildning och börjar jobba som lärare är hon säker på att hon kommer att använda utomhus­pedagogiken som en del av sin undervisning.

– Jag tror att miljöbytet är jätteviktigt för elever och jag är övertygad om att man lär sig mer av att vara ute i skogen. Det blir inget påtvingat lärande, snarare lustfyllt, säger hon.

Maria Nord, anslags­koordinator på Skogssällskapet, berättar att satsningen på att ta fram flera ryggsäckar ligger helt i linje med stiftelsens ändamål.

– Här kommer kunskapen om skogen, i form av skol­skogs­rygg­säckarna, ut till lärare och elever i deras hemmiljöer – en konkret och enkel handling som gör stor skillnad, säger Maria Nord.

Text: Malin Letser

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.