"Naturvård är en livslång gärning"

Skogssällskapets Mats Jansson och Johan Hamilton i bokskogen som anlades i mitten av 1800-talet. Foto: Felicia Yllenius

Skogssällskapets Mats Jansson och Johan Hamilton i bokskogen som anlades i mitten av 1800-talet. Foto: Felicia Yllenius

Naturvård är inget man ägnar sig åt på en kafferast, det är en livslång gärning. Det menar Johan Hamilton, ägare till skogsfastigheten Kjesäter strax utanför Vingåker. Ekarna och bokskogen är hans stolthet och dit styr han mycket av naturvården – en framgångsrik strategi som skapar värde för såväl besökare som för den biologiska mångfalden.

Den 1500 hektar stora skogsfastigheten Kjesäter har funnits i Johan Hamiltons släkt i fyra generationer och verksamheten består av jord­ och skogsbruk, jakt och fiske, uthyrning av bostäder samt en hotell­ och konferensverksamhet. Att skapa vackra omgivningar med höga naturvärden som förstärker helhetsupplevelsen av gården är en stark drivkraft, berättar han.

– För mig handlar det i hög grad om glädjen att se naturen formas och komma till sin fulla rätt. De vackra omgivningarna har ett stort rekreationsvärde för många människor och bidrar till att locka nya kunder som förväntar sig en klassisk herrgårdsmiljö med gamla ekar och öppna hagar. Naturvården är en del i att skapa rätt känsla, säger han.

En liten bokplanta. Foto: Felicia Yllenius

Med stort engagemang och naturvårdande skötsel har bokskogen självföryngrats. Foto: Felicia Yllenius

Naturvårdande skötsel har gett självföryngrad bokskog

I över trettio år har Johan Hamilton drivit ett projekt som går ut på att få gårdens bokskog, som anlades i mitten av 1800­-talet, att självföryngra sig. Med hjälp av naturvårdande skötsel har han lyckats utöka området med fem hektar bokskog vilket är en bedrift med tanke på det nordliga läget i Sörmland.

– Vår bokskog är fantastisk tjusig, och jag tycker att det vi har åstadkommit är en enastående naturvårdsinsats. På de här breddgraderna är det mycket ovanligt med bokskog; Vingåker ligger precis på gränsen för att boken ska kunna självföryngra sig. Med stort engagemang och naturvårdande skötsel har vi lyckats, med stor biologisk mångfald som följd.

Naturvårdsgallring för att främja äldre ekar

På fastigheten finns även en åsrygg med ett ekbestånd där det har gjorts en naturvårdsgallring för att främja de äldre ekarna och för att hålla undan en del gran. I det lägre skiktet röjdes yngre träd fram som kan ta vid i framtiden – en viktig del i naturvården för att bibehålla kontinuiteten i beståndet. För att öka tillgängligheten plockades även en stor del av riset bort efter röjningen.

– Arbetet med ekarna började redan på 1960­talet under min fars tid. För ungefär ett år sedan genomförde vi flera naturvårdsåtgärder för att säkra ekarnas överlevnad och främja de arter som lever på eller av eken, säger Johan Hamilton.

I ekbeståndet har det gjorts en naturvårdsgallring för att främja de äldre ekarna och för att hålla undan en del gran. Foto: Felicia Yllenius

I ekbeståndet har det gjorts en naturvårdsgallring för att främja de äldre ekarna och för att hålla undan en del gran. Foto: Felicia Yllenius

Naturvårdsåtgärderna genomfördes i nära samarbete med skogsförvaltaren Mats Jansson från Skogssällskapet. Han var drivande i det praktiska arbetet kring åtgärderna och hjälpte även till att söka ekonomiskt bidrag från Skogsstyrelsen.

– Stödet var viktigt för att det här skulle bli av. Det är dyrbara åtgärder, och mycket görs manuellt. Bidraget medförde att vi kunde genomföra gallringen utan att behöva göra avkall på naturvården, säger Johan Hamilton och fortsätter:

– I detta projekt har vi haft ett bra samarbete med både Skogssällskapet och Skogsstyrelsen kring vilka åtgärder vi skulle göra, och i vilken omfattning. Resultatet blev mycket fint: Ekarna ramar in herrgårdsmiljön och adderar ett stort värde till hela upplevelsen av gården.

"Gäller att se bortanför sig själv"

Ryggraden i den skogliga förvaltningen på Kjesäter är ett produktionsinriktat skogsbruk, något som bidrar till att skapa de ekonomiska förutsättningarna för att kunna skydda och skapa miljöer med höga naturvärden.

– Sörmland är i hög grad präglat av småbruten terräng och en herrgårdskultur med mycket ädellöv och sjöar. Vår filosofi är att med hjälp av naturvård förfina det som är så typiskt för den här trakten och skapa en vacker miljö, både för oss själva och för de som vistas här.

Att bedriva naturvårdande skötsel är för Johan Hamilton ett långsiktigt arbete som grundar sig i viljan att kunna lämna ifrån sig något vackert och välskött till nästa generation – något som är bättre än det han själv tog över.

– Naturvård är inget man ägnar sig åt på en kafferast, det är en livslång gärning. Det som generationerna före mig utfört har jag glädje av nu, och likadant ser jag på min egen relation till skogen. Jag sätter plantor som är färdiga träd först om 100 år, och då gäller det att se bortanför sig själv. Samtidigt kan man glädjas under resans gång, genom att följa utvecklingen från planta till ungträd eller se en gammal ekskog frodas. Resan är målet, som det heter! 

Text: Therese Johansson

Mats Jansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet. Foto: Felicia Yllenius

Mats Jansson

”Naturvården är en lönsam insats på många plan”

Kommentar från Mats Jansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet:

”Skogssällskapets och markägarens mål är att skapa, utveckla och främja höga naturvärden, men också att få en vacker omgivning genom att forma och lyfta fram det som gör Kjesäter och den sörmländska landsbygden så unik. Strategin har varit att koncentrera naturvårdsåtgärderna till det som skapar störst värde, såväl biologiskt som estetiskt. Det skapar i sin tur värde för både Vingåkersborna och de bröllopsgäster och konferensdeltagare som söker sig hit. Sammantaget blir naturvården en lönsam insats – för egendomen och för allmänheten.”

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.