Vindkraft ger mervärden på Brattön

Vindkraftverk. Foto: Rabbalshede

Foto: Rabbalshede

Skogssällskapets fastighet Brattön ligger i östra Bohuslän, strax söder om Hedekas. Nu utreds möjligheten att utöka de tre vindkraftverken som producerar el på fastigheten med fler vindkraftverk i samma vindpark. Ett sätt att skapa alternativa kassaflöden på skogsfastigheten och samtidigt bidra till omställningen mot ett mer fossilfritt Sverige.

Harald Nylinder

Harald Nylinder

– Tillsammans med Rabbalshede Kraft, som har sitt huvudkontor i Rabbalshede i Bohuslän, har vi startat ett projekt för att utreda möjligheterna för att bygga ytterligare vindkraft på fastigheten, berättar Harald Nylinder, affärsområdeschef för Skogssällskapets egna fastigheter.

– Vindkraft är ett sätt att både generera ett alternativt kassaflöde från skogsfastigheten och samtidigt bidra till klimatomställningen i Sverige. Det finns dessutom ett stort intresse för mark från bolagens sida, fortsätter Harald Nylinder.

Viktigt med bra avtal som ger skälig ersättning över tid

Vindkraftsprojektet på Brattön är än så länge bara i planeringsstadiet. Det är vindkraftsbolaget som själva driver tillståndsprocessen. En eventuell framtida tillståndsansökan kommer att skickas till länsstyrelsen.

– Som skogsägare behöver du framförallt säkerställa att du har ett bra avtal med vindkraftsbolaget som ger skälig ersättning över tid. Det är något som Skogssällskapet gärna hjälper skogsägare med. Vi för löpande dialog med vindkraftsbolag på våra fastigheter, så för den skogsägare som är intresserad kan vi dessutom hjälpa till att hitta ett bolag som är intresserade av att bygga i det aktuella området, säger Harald Nylinder.

I fallet med Brattön är fastigheten lämplig eftersom den ligger på avstånd från tätorter och annan bostadsbebyggelse. Men samråd med intressenter ska alltid genomföras oavsett, och blir nästa steg i tillståndsprocessen.

– Även fast vår fastighet ligger avsides så kommer boende i närområdet att se vindkraftverken eftersom de är så höga. Andra intressenter kan vara Naturvårdsverket och olika intresseföreningar som till exempel orienterings- eller ridklubbar. I nordvästra Sverige är ofta rennäringen en viktig intressent att föra samråd med. Alla som påverkas av vindkraftsprojektet ska ha chansen att få uttala sig, säger Harald Nylinder.

Text: Ulrika Lagerlöf

Funderar du på om det kan vara aktuellt med vindkraft på din skogsfastighet? Det här kan vara bra att tänka på:

  • Tillräckligt avstånd till bostäder är viktigt för att undvika ljud över 40 dB utomhus vid närliggande bostäder. Idag är vindkraftverkens totalhöjd högre och det gör att topografin där de står inte är lika avgörande som tidigare.
  • Infrastrukturen är viktig. Förutsättningar för ett bra vägnät behöver finnas för att vindkraftsparken ska kunna byggas.
  • Processen är ofta långdragen, så var beredd på att det kommer att ta tid.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.