Skogsindex: Fortsatta toppnoteringar på både virkes- och skogsmarks­priser

Skogsindex våren 2022Förstora bilden

Klicka för förstoring. I Skogsindex divideras marknadspriset för skogsfastigheter med avkastningsvärdet från virket. Det ger en kvot som kan användas för att jämföra olika fastigheter och vad man betalar för. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot innebär att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, jakt, exploateringsmöjligheter osv.).

Trots en skakig omvärld med pandemi, krig i Ukraina och höjd inflation står skogen stark. Senaste Skogsindex visar nya rekordnivåer med stigande fastighetspriser och en fortsatt stor efterfrågan på skogsråvara med ökande priser som följd.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Trenden med stigande skogsmarkspriser fortsätter att hålla i sig och når ständigt nya toppnoteringar. Färska siffror från Skogssällskapets Skogsindex visar att priserna stigit över hela landet under perioden september förra året till mars i år, berättar Ulrik Abelson, fastighets­expert på Skogssällskapet.

– Det är fortfarande en stark efterfrågan på skogsmark med stigande priser som nått nya rekordnivåer under hösten och som har fortsatt in på 2022. Intresset för att äga skog är stort, och vi ser en del nya köpare som inte ägt skog innan som söker en trygg, stabil och långsiktig investering med historiskt sett god avkastning. Men det är fortfarande befintliga skogsägare som utgör den dominerande köpgruppen.

Under många år har vi haft ett exceptionellt lågt ränteläge i Sverige, något som delvis har trissat upp efterfrågan och priserna på skogsmark. Nu har räntorna börjat höjas successivt – hur påverkar det fastighetspriserna?

– Det har än så länge inte haft någon negativ effekt på skogsmarkspriserna. Bedömningen är att de kommer att fortsätta öka i närtid, men kanske i lite svagare takt framöver. Höjda räntor och en orolig börs kan medföra att investerare söker sig till skogen istället för aktiemarknaden. Man kan förvalta och utveckla sin skogsfastighet för att få investeringen att växa även om vi skulle gå in i en lågkonjunktur med lite svagare efterfrågan på såväl virke som skogsmark.

Skogsindex visar att virkesmarknaden blomstrar med hög efterfrågan och goda timmerpriser till sågverken, samtidigt som även pappers- och massaindustrin går på högvarv, berättar Ulrik Abelson.

– Vi ser en stark efterfrågan på råvara från skogen där virkespriserna har höjts under hösten och våren. Både pappersmassaindustrin och sågverken har haft en god utveckling med en hög prisbild överlag på sina produkter. Trävaru­marknaden generellt är stark och den ökade efterfrågan märks inte minst bland konsumenter som fått känna på kraftigt ökade priser på trämaterial till sina byggprojekt, säger han och fortsätter:

– Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av detta har gjort att handeln med Ryssland påverkats. Deras export till väst av trävaror och pappers- och massaprodukter är föremål för sanktioner vilket har drivit på efterfrågan på svensk skogsråvara ytterligare.

Sammanfattningsvis, vad landar Skogsindex på under den här perioden?

– Virkesnettot har nått nya toppnoteringar med en rad prishöjningar under hösten och nu på våren. Denna ökning har rullats ut i södra Sverige och fortsatt norrut, något som har skett i olika etapper. Det man kan se är att avkastningsvärdet från virket har ökat mer än skogsmarkspriserna under perioden september till mars, vilket gör att Skogsindex minskat något. Undantaget är dock Sydsverige, där Skogindex ökat något. Men där ser vi att ytterligare prishöjningar på virkesmarknaden under våren troligen kommer att pressa ner Skogsindex framöver även här.

Text: Therese Johansson

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.