Styrelse

Stiftelsens angelägenheter och förvaltningen av dess medel ska handhas av en styrelse med minst två och högst tre ledamöter samt högst tre suppleanter.

En ledamot, som jämväl ska vara ordförande, samt en suppleant ska utses av Stiftelsen Skogssällskapet. En ledamot ska vara kontorschefen vid Handelsbankens kontor i Ronneby, som tillika utser en suppleant. Den tredje ledamoten i styrelsen utses av styrelsen.

Styrelsen har sitt säte i Ronneby, Blekinge län.

Organisationsnummer 835600-7172.

Styrelsens ordförande är Johan Persson.

Kontakt: info.stinawerner@skogssallskapet.se