Mäkleri

Att sälja en jordbruks- eller skogs­fastighet är för de flesta den största affären man gör i livet.

Fastighetsförmedling av jord och skog innefattar mycket mer än bara priset. Våra fastighetsmäklare har den rätta kompetensen med utbildning inom jord och skog och vi kan ge dig den bästa rådgivningen. Många gånger handlar det inte bara om en försäljning utan om delförsäljningar, fastighetsbildning, lantmäterifrågor, skogsfrågor, skattefrågor osv.

Brett kontaktnät – lokal kännedom

Vi förmedlar fastigheter i hela landet och har ett brett kontaktnät av intressenter. Tillsammans med våra förvaltare känner våra mäklare väl till den lokala marknaden och kan lyfta fram fastighetens värden på bästa sätt. Vi tar oss an din försäljning med största omsorg så att du kan känna dig trygg genom hela försäljningsprocessen. Vårt mål är att försäljningen ska bli enligt dina önskemål och att du ska känna dig helt nöjd efter avslutad affär.

Råd som räddar

Rätt rådgivning kan rädda miljonbelopp och spara stora problem – både för köpare och säljare av en skogsfastighet. Skatteproblematiken är invecklad men rymmer också stora möjligheter, om du är ute i god tid. Och med kompetent juridiskt bistånd kan du påverka kostnader, intäkter och komplikationer kring frågor som arrenden, intrång, förvärvstillstånd, fastighetsbildning, EU-stöd, inteckningar m m. När du anlitar Skogssällskapet får du tillgång till alla dessa kompetensområden.

Styling höjer värdet

Vid försäljning får du också råd och handgripligt bistånd med åtgärder som snabbt höjer värdet på fastigheten. Vår omtyckta tjänst Skogsstyling höjer t ex värdet för hela fastigheten – långt över vad det kostar att utföra åtgärden. Åtgärder som ”stylar” fastigheten är t ex att underhålla skogsbilvägar, röja ungskogar, lyfta fram fastighetens vattenspeglar, uppdatera skogsbruksplanen, underhålla rågångar och skapa ordning och reda bland alla avtal.

Förvaltningsfördelar​

  • Ger rätt värde och rätt pris
  • Minimerar skatteeffekter
  • Undanröjer juridiska komplikationer
Förstora bilden

Skogssällskapets Skogsindex

Skogssällskapets index bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris med avkastningsvärde får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etc).

Aktuell uppdatering av Skogsindex finns alltid här på webben.