Skogsprognos

Har du bestämt dig för att investera i skog? Kanske du vill ta över familjegården, eller köpa en egendom på den öppna fastighets­marknaden. Nästa fråga blir då hur finansieringen bäst kan ske, och hur kalkylen ser ut. En Skogsprognos® ger dig svar på ett antal viktiga frågor.

Kapitalbehovet

För att köpa en skogsfastighet behövs kapital. Ofta består kapitalet av en mix från egen insats, avverkning och banklån. Fördelningen ser olika ut beroende på dina ekonomiska förutsättningar, om det är ett första förvärv eller ett tillköp, och målet med investeringen.

Skogsbruksplan blir en Skogsprognos

Den skog som finns på fastigheten har ett värde – frågan är hur stort det värdet är i det enskilda fallet.

Genom att omsätta skogens egenskaper till ekonomiska nyckeltal, ökar tryggheten i affären. Med hjälp av en Skogsprognos, baserad på den vanliga skogsbruksplanen, visas möjliga avverkningsnivåer och intäktsflöden för de kommande 50 åren. Hur fastighetens tillväxt och virkesförråd utvecklas över tiden är också centrala delar i prognosen. Du som skogsägare, såväl som banken, kan med större säkerhet planera betalningsströmmarna i förhållande till det tillgängliga och bundna kapitalet i din framtida skog.

Bottenlån

Om det finns behov att lösa delar av finansieringen med hjälp av lån, är det vanligt att den förvärvade fastigheten används som säkerhet för krediterna. För att placera en så stor del som möjligt av dina krediter som bottenlån och samtidigt känna dig trygg med din investeringskalkyl behöver du skilja på värdet av skog i olika åldersklasser. En Skogsprognos är precis det underlag som du behöver för att få rätt lånevillkor.

Vill du veta mer om skogsprognos? Klicka här

Är du på väg att investera i skog och vill veta mer om vår skogsprognos? Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!
Var planerar du att investera i skog? (Du kan ange flera val.) * (obligatorisk)
Var planerar du att investera i skog? (Du kan ange flera val.)

Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Olika lån

Ofta består en kreditlösning av ett bottenlån som placeras i kreditgivarens bottenlåneinstitut, och den del som inte kan placeras blir ett vanligt banklån. Många låntagare eftersträvar att få så stor del som möjligt av sina lån placerade som bottenlån, eftersom räntan på dessa krediter kan bindas, vilket ger trygghet i kalkylen när kostnaden för räntor och amorteringar är känd.