Skogsförvaltning

Med oss som skogsförvaltare får du hjälp att utveckla din skogsfastighet, så att den når sin fulla potential. Vi tar hand om allt som rör ditt skogsägande, så att ditt ägande blir bekymmersfritt. Vi gör skogar och skogsägare rikare!

Vill du bli kontaktad av en skogsförvaltare?

Oavsett om du är nybliven skogsägare, om du samäger skogen med flera andra, eller om du har ägt skog länge, kan vi på Skogssällskapet hjälpa dig till ett enklare, lönsammare och roligare skogsägande. På Skogssällskapet har vi en bred kompetens inom skog, naturvård, ekonomi, fastighetsfrågor, jakt och viltvård. Vi ser din skogsfastighets unika potential, och hjälper dig att berika den på ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Det ska vara enkelt att äga skog – och vi ser till att det blir enkelt. I vår rådgivning utgår vi från dina mål, intressen och förutsättningar. Vi skräddarsyr skogsskötseln och den ekonomiska planeringen utifrån dig och tar hand om hela kedjan – så att du slipper oroa dig. Vid storm eller insektsangrepp ser vi självklart till att du som är förvaltningskund får hjälp snabbt. Tack vare vår fristående roll på marknaden utgår vi från din skog och dina mål, inte industrins försörjning.

Kostnad

Vi prissätter vår skogsförvaltning med ett fast månadsarvode som baseras på fastighetens storlek, samt rörliga verksamhetsbaserade arvoden.

Allt det här ingår

Genom att teckna ett förvaltningsavtal med oss så säkerställer vi ett tryggt, enkelt och berikande skogsägande. Vår rådgivning täcker in allt som rör skogsägandet. Allt det här ingår i vårt standarderbjudande:

Målsamtal

Vi utgår från dina unika förutsättningar, och hjälper dig att formulera mål med skogsägandet. På så vis kan vi planera skogsbruket så att det är i linje med dina långsiktiga mål.

Ryggsäck. Foto: iStock

Skogsstrategi

Är skogsbruket hållbart? Hur kommer skogen att utvecklas över tid? Vad finns kvar när barnen tar över skogen? Skogsbruk är långsiktigt, men skogsbruksplaner sträcker sig bara tio år framåt i tiden. För att ge svar i ett längre perspektiv ger vi dig en skogsstrategi, som utöver långsiktiga analyser också ger objektiva åtgärdsförlag.

Kvinna i skog. Foto: Hilla Aspman

Budget

Den årliga budgeten är vårt verktyg för att presentera proaktiva förslag på kommande års åtgärder och budgeterat ekonomiskt utfall. Budgeten utgår från dina unika förutsättningar och mål, och den långsiktiga skogsstrategin.

Man och kvinna i skog. Foto: Christian Gustavsson

Bokföring inkl. klientmedelskonto

Trött på att hantera massa fakturor? Vi öppnar ett klientmedelskonto åt dig som alla skogliga intäkter och kostnader regleras mot. Du kan alltid följa aktuellt saldo och transaktioner på Mina Sidor, där också månatligen balans- och resultatrapporter finns tillgängliga. Du får tillgång till en kundekonom för skogsekonomisk rådgivning.

Man i kontorsmiljö. Foto: Christian Gustavsson

Likviditetsplanering

Det är nödvändigt att planera den skogliga verksamheten tillsammans med ekonomin, för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt. Vi jobbar med kvartalsvis likviditetsplanering. På klientkontot planerar vi lämplig buffert utefter vad som passar din verksamhet.

Kvinna i kontorsmiljö. Foto: Christian Gustavsson

Skogsförsäkring

För många skogsägare är försäkring en viktig trygghetsfaktor. Vi ser till så att din skog försäkras.

Snytbagge. Foto: Mostphotos

Skogsskötsel

Vi skräddarsyr och planerar skötseln av din skog, såsom skogsvård, avverkning, naturvårdsåtgärder och vägunderhåll. Vi använder oss av duktiga entreprenörer, jobbar ständigt med förbättringsarbete och sköter alltid skogen enligt certifieringens bestämmelser.

Röjning. Foto: Matilda Holmqvist

Virkesaffären

Vi är fristående från ägarintressen i skogsindustrin. Vi står på din sida och föreslår virkesaffärer som långsiktigt är gynnsamma för dig som skogsägare. Vi är flexibla i vår hantering av virkesaffärerna och anpassar affärsform till rådande marknad, dina önskemål och långsiktiga strategier.

Virke vid väg. Foto: Thomas Adolfsén

Certifiering

Vi verkar för hållbart skogsbruk, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt och att certifiera sitt skogsbruk är en viktig del i detta. Efterfrågan på certifierad råvara ökar också hela tiden. Genom en anslutning till vårt gruppcertifikat, vi ser till att din skog sköts enligt certifieringens regler samt hanterar all administration rörande certifieringen.

Skogsförvaltare och entreprenör. Foto: Thomas Adolfsén

Ajourhållning skogsbruksplan

Rätt information är en förutsättning för att ta rätt beslut. Vi ser till att din skogsbruksplan hålls uppdaterad. Vad som är gjort var, när och hur och vad nästa åtgärd är. Vi skriver också fram skogsbruksplanen årligen med varje års tillväxt.

Skogsförvaltare. Foto: Christian Gustavsson

Möten och löpande kommunikation

Vi vet att kommunikation är bland det viktigaste för att man ska känna sig trygg med sin skogliga förvaltning. Vi är flexibla och träffar dig när, var och hur det passar dig, och vi ser till att du får löpande kommunikation kring vad som händer i skogen.

Skogsförvaltare och kund. Foto: Thomas Adolfsén

Tillsyn

Hinner du inte ha koll på skogen? Skapar det stress att fundera på om träd blåste ner i stormen? Bara lugn! Vi har koll på din skog och upptäcker ifall skador uppstått, samt går över skogsinnehavet en gång årligen inför upprättande av budgeten.

Skogsförvaltare. Foto: Staffan Mattsson

Årsredovisning

Varje år får du en sammanställning över vad som hänt det gångna året, tillsammans med resultat- och balansräkning. Med vårt klientkonto ingår också ett bokslut. Sammanställningen utgör ett bra material till deklarationen – något som vi också kan hjälpa till med!

Eklöv. Foto: iStock

Upplåtelsehantering

Det är inte helt enkelt att hålla koll på regler, avtalsformer och marknadsnivåer för de olika upplåtelserna som följer med skogsägandet. Vi tillhandahåller en professionell och affärsmässig hantering av dina upplåtelser. Vi har koll på regler, praxis och marknad. I vårt standarderbjudande ingår en löpande hantering av dina upplåtelser som arvoderas per upplåtelse.

Hus. Foto: iStock

Låter det här intressant?

Nästa steg är att vi träffas, så att du får veta mer om vilka möjligheter som finns i din skog. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Fler tjänster

Med vår skogsförvaltning blir det enkelt att äga skog. Vi kan också hjälpa dig med:

Vill du veta mer om vår målanpassade förvaltning?

Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare eller ring växeln: 0771-22 00 44

Visste du att...

... Skogssällskapet är en stiftelse som verkar för skogshushållning och naturvård.

... vi varje år delar ut avkastningen till forskning och kunskapsutveckling. Vi är i dag en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.