Skogsbruksplan

Behöver du uppdatera din skogsbruksplan, eller beställa en helt ny? Att ajourhålla skogsbruksplanen är en självklar del i vår skogsförvaltning. Hos oss får du dessutom veta exakt vad din skog kan ge dig.

Skogsbruksplanen är en beskrivning av hur din skog ser ut. När du blir förvaltningskund hos oss ser vi först till att planen är uppdaterad, och med den som utgångspunkt visar vi dig sedan exakt vad din skog kan ge – i avkastning och andra värden, på kort och lång sikt. Vi riktar oss främst till skogsägare som äger över 100 hektar.

Vi ger dig en skogsstrategi med prognoser för tillväxt, åldersfördelning, avverkningsnivåer och skogsvårdsåtgärder – på 100 års sikt.

Beroende på vad du har för mål med skogen behöver skötseln anpassas. De skötselförslag som presenteras i skogsbruksplanen är schablonmässiga. När vi tar hand om din skog ser vi till att anpassa skogsskötseln efter dina mål. Så att du får ut precis det du vill av din skog!

Självklart håller vi också skogsbruksplanen uppdaterad åt dig. Varje år skriver vi fram skogsbruksplanen med årets tillväxt, och uppdaterar den med vad som är gjort var, när och hur, och vad nästa åtgärd är.

Är du ägare till en större skogsfastighet (över 100 hektar) och tycker att det här låter intressant?

Fyll i ditt namn och e-post eller telefonnummer här så hör vi av oss!

Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke