Naturvård

Naturen står aldrig still, den förändras hela tiden och att förstärka eller bevara värdefulla miljöer kräver ofta en insats – en naturvårdsåtgärd. Vi har specialister på området.

Att höja ambitionen för naturvården kan ge flera andra positiva effekter på din fastighet. Skogssällskapet hjälper dig att ta ett helhetsgrepp, så att  åtgärderna får det resultat du vill – till exempel att stärka både naturvård, viltförvaltning och rekreation i en tätortsnära skog.

Vi kartlägger vilka naturvärden som finns, vilka åtgärder som behöver utföras och beräknar vad det kan kosta eller ge ekonomiskt. I de fall där det finns möjligheter att söka bidrag för åtgärder hjälper vi till med det.

Oavsett var du väljer att lägga ribban för ditt naturvårdsarbete – en naturvårdshöjande gallring eller ett helhetsgrepp på alla åtgärder – så kan Skogssällskapet hjälpa dig.

Skogssällskapet hjälper till med:

  • att skapa naturvärden och förstärka befintliga naturvärden
  • skötsel av så kallade NS-bestånd (bestånd i målklassen Naturvård med skötsel) och andra naturvärdesmarker
  • naturvårdsbränning
  • skogshistoriska undersökningar
  • skötselplaner

Låter det här intressant?

När du blir skogsförvaltningskund hos oss skräddarsyr vi skogsskötseln och den ekonomiska planeringen utifrån dig. Vi tar hand om hela kedjan – att sköta och förstärka naturvärden är en självklar del i det.

Fyll i dina kontaktuppgifter här för att få veta mer om vår skogsförvaltning!

Förvaltningsfördelar

  • Ett samlat grepp om naturvården
  • Samordning av åtgärder i skogen
  • Ökat upplevelsevärde

Är du intresserad av att få veta mer om naturvårdsinsatser?

Ta kontakt med din lokala skogsförvaltare eller ring växeln: 0771-22 00 44

Lösningar efter behov

Oavsett var du väljer att lägga ribban för ditt naturvårdsarbete – en naturvårdshöjande gallring eller ett helhetsgrepp på alla åtgärder – så kan Skogssällskapet hjälpa dig.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.