Stiftelsen Stina Werners fond

Stina Werner till häst

Stina Werner till häst utanför Göholm.

Stiftelsen Stina Werners fond har sitt säte i Ronneby, Blekinge län. Stiftelsen delar ut anslag till vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård.

Den sista privata ägaren av Göholm, fröken Stina Werner, lämnade via testamente hela egendomen Göholm tillsammans med kapital och värdepapper till Stiftelsen Stina Werners fond. Läs mer om Göholm här.

Förvaltning av stiftelsen i dag

I enlighet med testamentet förvaltas stiftelsen av Skogssällskapet. Kapital och värdepapper förvaltas av Handelsbanken. Genom tillkomsten av naturreservatet Gö handlar förvaltningsuppdraget främst om att hålla byggnader, åker- och betesmarker i stånd, administration av upplåtelser samt egendomens allmänna tillsyn.