Litteratur

Läs mer om Göholm, dess natur och invånare.

Böcker

 • Johan Puke - skeppsgossen som blev generalamiral och statsråd 1751-1816 av Hans Norman Erik Wallström
 • Blekingeböckerna år 1946, 1963, 1964 och 1966.
 • Rävens öga, Laxmorgon och Tidens gång av Olof Mohlin.

Tidningsartiklar från Werners tid

 • Det åldriga Göholm, ett herresäte med anor. En återblick på den minnesrika gårdens öden till nuvarande tid. (1930)
 • Kvinnan bakom allt på Göholms gods, Stina Werner blev bonde som sin far. (1951)
 • Ett hem ska vara levande (1953)
 • Visit på Gjöholm (1956)

Övriga publikationer

 • Stina Werner och Göholm, person och lantbrukshistoria (SLU 2010)
 • Vårdplan för Göholms park och trädgård ( SLU 2011)
 • Göholm, naturvärden och markhistoria (Länsstyrelsen Blekinge län 1990)
 • Undersökning av Göholms fladdermusfauna (SLU 2012)