Sök anslag

Stiftelsen Stina Werners fond ska enligt stiftelseurkunden främja vetenskaplig forskning och utbildning inom skogsbruk, jordbruk samt naturvård. Projekten ska vara av hög kvalitet inom ramen för stiftelsens ändamål.

2023 års utlysning

Under 2023 utlyser stiftelsen 500 000 kronor för forskningsändamål enligt stiftelsens stadgar. Ansökningsperioden öppnar 1 september och avslutas 16 november. Sökanden informeras om styrelsens beslut under december månad.

Läs mer via Skogssällskapets webbplats

Som vetenskaplig forskning anses i första hand sådant som utövas vid akademier, högskolor och motsvarande institutioner. Det krävs att verksamheten fått ett allmänt erkännande som vetenskap. Det är även betydelsefullt om forskningen bedrivs i samarbete med statliga institutioner. Inriktningen kan vara såväl grundforskning som mer specialiserad målforskning. Medel kan även sökas till examensarbeten.

Utbildning behöver inte vara vetenskaplig, och det finns inga krav på att den bedrivs i institutionella former. Däremot ska utdelningen av bidrag ske i betryggande former, och det krävs en närmare precisering av vad utbildningen avser. Forskning och/eller utbildning kan med fördel förläggas till stiftelsens fastighet Göholm i Ronneby kommun.

För frågor kring ansökan: info.stinawerner@skogssallskapet.se