Pågående projekt

Skogen i Skolans nationella kansli

Skogen i skolan är en unik och viktig verksamhet som i snart 50 år har arbetat för att öka intresset för och kunskaperna om skogen och dess möjligheter samt bidra till att fler ungdomar söker sig till en utbildning och yrkesbana inom skogssektorn.

Bild från Skogen i Skolans verksamhet. Foto: Lars Klingström

Skogen i Skolan har sedan starten 1973 arbetat för att barn och ungdomar ska få en relation till – och en ökad kunskap om – skogen. Foto: Lars Klingström

En utbredd kunskap om skogsnäringen och många unga som söker sig dit skapar förutsättningar för en god förvaltning av den viktiga resursen skog.

Skogen i Skolan erbjuder utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin. Verksamheten är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, där Skogssällskapet sedan många år är en av finansiärerna och deltagarna i styrgruppen.

Skogssällskapet ger också ett årligt anslag till Skogen i Skolans regionala verksamhet. Läs mer om den här

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2012

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.