Öka lönsamheten med aktiv upplåtelsehantering

Vy över skog och sjö. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Din skogsfastighet kan vara en guldgruva när det kommer till att generera extra inkomster, om du väljer att upplåta nyttjanderätten till delar av fastigheten – från jakt- och fiskeområden till öppen jordbruksmark. Christina Nyström, konsultchef på Skogssällskapet, delar med sig av insikter och råd för att lyckas med upplåtelseavtalen.

Christina Nyström, konsultchef på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Christina Nyström

Som skogsägare finns det en stor mängd saker du kan upplåta till andra genom avtal. Från mark och jordbruk till jakt och fiske – att upplåta en del eller hela din fastighet kan vara ett bra sätt att få in en extra inkomst.

För att få lönsamhet i verksamheten krävs dock ofta att man jobbar aktivt med sin upplåtelsehantering. Christina Nyström, konsultchef på Skogssällskapet, berättar vad det innebär:

– Det handlar om att inte bara låta avtalen rulla på utan att aktivt se över villkorsändringar och avtalsvillkor. Det gäller även om man har en uppräkning av index i avtalet, det finns så mycket mer som kan behöva ses över regelbundet. Det är också bra att undersöka om du upplåter allt det du vill och kan upplåta så att du undviker att sitta på outnyttjade resurser.

Hon möter ofta kunder som undviker att granska och uppdatera avtal av rädsla för osämja och konflikter med personen på andra sidan avtalet. En rädsla som sällan blir till verklighet.

– Att fräscha upp avtalet behöver inte betyda att man måste ta mer betalt, det är en fråga om ordning och reda. Förut skrev man till exempel aldrig in personnummer eller telefonnummer, det gör man nu. Det handlar om att få uppdaterade uppgifter och se till att avtalet stämmer överens med hur verkligheten ser ut idag.

Många aktuella upplåtelseformer

En aktiv upplåtelsehantering gör det möjligt att öka intäkterna samtidigt som du säkerställer att du har avtalsvillkor som är marknadsmässiga, följer lagstiftningen och är lämpliga för dig och din fastighet. Den vanligaste typen av upplåtelse- eller nyttjandeavtal bland Skogssällskapets kunder är jaktupplåtelse. För skogsägare med öppen jordbruksmark på sin fastighet kan det även vara aktuellt med olika former av jordbruksupplåtelser.

De former av jordbruksupplåtelser som är aktuella är sidoarrende eller gårdsarrende.

– Båda innebär att man upplåter jord för att bruka. Skillnaden är att det i ett gårdsarrende alltid ingår en bostad, då gäller lite andra regler. Ett sidoarrende kan vara med eller utan byggnader, säger Christina Nyström.

Viktigt med tydliga avtal

Christina Nyströms råd till den som vill upplåta någon form av rättighet är att skriva bra och tydliga avtal.

– Man är alltid överens när man skriver avtal, men se också till att ni inte har något att bli oense om längre fram. Det ska vara tydligt och följa gällande lagstiftning. Det är även bra att veta vad som är praxis i branschen så att de eventuella avsteg man gör är medvetna.

Vilken prislapp man vill sätta och huruvida man vill följa de marknadsmässiga priserna eller avvika från dem är upp till var och en, menar hon. Hur mycket intäkter ett upplåtelseavtal kan generera varierar stort och faktorer som villkor, typ av upplåtelse och geografiskt läge spelar in. Christina Nyström poängterar att skogsägare ska vara medvetna om att de med upplåtelser gör avkall på en del av sin bestämmanderätt över fastigheten.

– Du är inte längre envåldshärskare på din mark. Så länge nyttjanderättshavaren följer avtalet och lagstiftningen kan du inte tycka och tänka så väldigt mycket om det den gör, även om du kanske hade valt ett annat sätt att göra saker på, säger hon och avslutar:

– Det viktiga är att våga vara aktiv och jobba med avtalen. Vänd dig till en expert om du känner dig osäker. Vi på Skogssällskapet hjälper gärna till.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.