Budget

Ett av våra viktigaste verktyg är din budget. Budgeten är en överens­kommen verksamhetsplan mellan dig och oss för det närmaste eller de närmaste åren och är det dokument som styr vår förvaltning.

Budgeten ger dig koll på kostnader och intäkter. Om budgeten bara omfattar ett enskilt år går vi ner i detalj på enskilda åtgärder, medan en flerårsbudget grovt listar olika typer av åtgärder med tillhörande kostnader och intäkter.

Helhetssyn

Budgeten tas fram i samarbete med dig som kund, och utifrån dina förutsättningar. Den största nyttan av Skogssällskapets tjänster får du om vi även tar in en kundekonom och en fastighetsspecialist redan i budgetarbetet. Då har vi den fulla möjligheten att planera skog, ekonomi och övriga åtgärder samtidigt. På så sätt når du det många av våra kunder tycker är viktigast. Helhetssyn.

Budgeten ser du på Mina sidor, den innehåller både det ekonomiska utfallet och en karta över de planerade åtgärderna, allt för att du som kund ska veta vad som händer i din skog.

Likviditetsplanering

Att ha en god likviditet är viktigt när man bedriver affärsverksamhet, som t ex att äga skog. Därför planerar vi tillsammas med dig när in- och utbetalningar infaller över året och hur det taktar med helheten kring ditt ägande. Likviditetsplaneringen ser du i din budget. Om du har du ett klientmedelskonto kopplat till verksamheten ser du utfallet där.

Förvaltningsfördelar

  • God planering och uppföljning av åtgärder.
  • Helhetssyn på din skog och din ekonomi.
  • Alltid tillgång till din budget via Skogssällskapets Mina sidor.
  • Möjlighet att ta in andra verksamheter i samma budget.