Visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att göra organisationen och andra uppmärksamma på misstankar om missförhållanden inom Skogssällskapet.

Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet från medarbetare, kunder, leverantörer, forskare och allmänheten. Rapportering kan ske både öppet eller anonymt.

Visselblåsartjänsten används för att rapportera missförhållanden som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. För att använda visselblåsartjänsten ska det röra sig om ett missförhållande i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Det finns olika sätt att delge en misstanke:

  1. Skriftlig anmälan till Skogssällskapets visselblåsargrupp genom formuläret längst ner på sidan.
  2. Muntlig anmälan genom att kontakta någon i Skogssällskapets visselblåsargrupp: Ulrika Ekstedt (ekonomichef), Anna-Karin S. Öjerskog (hr-chef) eller Catrine Holmgren (bolagsjurist), om möjligt gärna i angiven ordning.
  3. Fysiskt möte med någon ur Skogssällskapets visselblåsargrupp (se ovan vilka personer som ingår). Begäran om möte kan ske via samtliga de kanaler som anges under alternativ 1-2 ovan.
  4. Rapportera via externa rapporteringskanaler till behörig myndighet: se förordningen SFS 2021:949, för en förteckning över behöriga myndigheter och deras ansvarsområden.

En visselblåsare behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Alla inkomna anmälningar och meddelanden behandlas konfidentiellt av visselblåsargruppen. Ur ett utredningsperspektiv ser vi gärna att den som delger sin misstanke om missförhållanden väljer att vara öppen med sin identitet. Vi kan då få möjlighet att ställa följdfrågor samt återkoppla till den som gjort en anmälan.

Skogssällskapet AB (Kilsgatan 4, 411 04 Göteborg), är ansvarig för personuppgifterna som behandlas inom Skogssällskapets visselblåsartjänst.

Fullständiga riktlinjer finns att läsa här:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer visselblåsarfunktionen.pdf Pdf, 125.1 kB. 125.1 kB 2023-01-16 15.32

Här skickar du in ditt ärende